کشنده رنو T480 خشک سقف بلند مدل 2024 کد truck272

برند                          ——————————               renault

اسم کامل                   ——————————              T480

مقدار کارکرد                ——————————             خشک

سال ساخت                ——————————              2024

شرکت وارد کننده          ——————————            بازرگانی آقای معمار

مدت و محل تحویل         ——————————         12 روزه مرز بازرگان