آدرس : شهر مرزی بازرگان – 50 متر بالاتر از پمپ گاز و شهرداری – جنب هتل بابک – بازرگانی آقای معمار